Mèo Ú

Tìm số bị chia của một phép chia có dư, biết số chia là số lớn nhất có một chữ số. Thương là số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và số dư là số dư lớn nhất

Tô Mì
11 tháng 5 lúc 0:22

Số chia là số lớn nhất có một chữ số, nên số chia là \(9.\)

Thương là số nhỏ nhất có \(4\) chữ số khác nhau, nên thương là \(1023\).

Số dư là lớn nhất nên số dư là \(8.\)

Số bị chia là: \(9\times1023+8=9215.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Bảo...
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Tiến
Xem chi tiết
Đỗ Triệu Vĩ
Xem chi tiết
Vương Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Thanh Trúc
Xem chi tiết
Trần Bằng
Xem chi tiết
vuong lethi
Xem chi tiết
Hoàng Khánh Ly
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Tố Uyên
Xem chi tiết