ANH VUONG DUC

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=x2+2y2+2xy+2x-4y+2032

 


Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
nmfuiyu
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Lan Anh Vũ Hoàng
Xem chi tiết
Tuyết Ly
Xem chi tiết
Tớ Chưa Bồ
Xem chi tiết
hoangtuvi
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Phạm Đức Thắng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)