Ẩn danh

Tìm abcd biết:loading...

Akai Haruma
9 tháng 6 lúc 17:26

Lời giải:

$3d-b=12$

$\Rightarrow 3d^2-bd=12d$

$\Rightarrow 3d^2+12=12d$

$\Rightarrow d^2+4-4d=0$

$\Rightarrow (d-2)^2=0\Rightarrow d=2$

$b=-12:d=-12:2=-6$

$3c-a=5\Rightarrow a=3c-5$. Thay vào điều kiện $ac=12$ thì:

$(3c-5)c=12$

$\Leftrightarrow 3c^2-5c-12=0$

$\Rightarrow (c-3)(3c+4)=0$

$\Rightarrow c-3=0$ hoặc $3c+4=0$

$\Rightarrow c=3$ hoặc $c=\frac{-4}{3}$

Nếu $c=3$ thì $a=12:3=4$

Nếu $c=\frac{-4}{3}$ thì $a=12:\frac{-4}{3}=-9$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Nhan
Xem chi tiết
ngọc
Xem chi tiết
Lê Thành Đạt
Xem chi tiết
Ngô Gia Bảo
Xem chi tiết
ngô đình phú
Xem chi tiết
Huyền Kelly
Xem chi tiết
Tạ Thị Thanh Xuân
Xem chi tiết
Trần Thu Hương
Xem chi tiết
Frisk
Xem chi tiết
nguyen tien huong
Xem chi tiết