Quân Đào Minh

Tìm a,b thuộc N biết BCNN(a,b)-ƯCLN(a,b)= 18


Các câu hỏi tương tự
Hoa anh đào
Xem chi tiết
Trần Đức Kiên
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Thư
Xem chi tiết
nguyen tien dung
Xem chi tiết
Bé Su
Xem chi tiết
Bùi Thị Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Nguyễn Châu Hà
Xem chi tiết
fan cuồng của Dịch Dương...
Xem chi tiết
Phạm Lê Quỳnh Nga
Xem chi tiết