Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 295
Số lượng câu trả lời 197
Điểm GP 36
Điểm SP 509

Người theo dõi (327)

trang pô
Bách
Võ Huyền Trâm
Đỗ Phương

Đang theo dõi (67)

Đức Hiếu
Thanh Thủy
Nami
Quân Vũ

Câu trả lời:

Trả lời:

Chọn lọc hàng loạt Chọn lọc cá thể
Các bước tiến hành

– Dựa vào kiểu hình, chọn ra một nhóm cá thể phù hợp nhất với mục tiêu chọn lọc để làm giống

– Ở cây trồng, hạt của những cây đã được chọn lọc trộn chung với nhau để làm giống vào vụ sau

– Ở vật nuôi những cá thể đủ tiêu chuẩn được chọn ra để nhân giống

– Chọn những cá thể tốt nhất phù hợp với mục tiêu chọn lọc để nhân giống

– Mỗi cá thể đã chọn được nhân thành từng dòng

– So sánh giữa các dòng để chọn ra dòng tốt nhất

Ưu điểm Đơn giản, dễ làm, có thể áp dụng rộng rãi Chọn lọc cá thể phối hợp được việc chọn lọc dựa trên kiểu hình với việc kiểm tra kiểu gen, nên kết quả ổn định và có độ tin cậy cao
Nhược điểm

– Không kết hợp được chọn lọc kiểu hình với kiểm tra kiểu gen

– Chỉ có hiệu quả rõ đối với những tính trạng có hệ số di truyền cao

Đòi hỏi theo dõi công phu và chặt chẽ nên khó áp dụng rộng rãi
Phạm vi ứng dụng

– Cây tự thụ phấn : Có thể chọn lọc hàng loạt 1 lần

– Cây giao phấn : Phải chọn lọc hàng loạt nhiều lần

– Vật nuôi : Chọn lọc hàng loạt nhiều lần

– Cây tự thụ phấn hoặc cây nhân giống vô tính : chọn lọc cá thể 1 lần

– Cây giao phấn : Chọn lọc cá thể nhiều lần

– Vật nuôi : Kiểm tra đực giống qua đời con, hoặc kiểm tra kiểu gen của mỗi cá thể ruột của nó hoặc trực tiếp kiểm tra cá thể bằng các chỉ tiêu di truyền tế bào, di truyền sinh hoá, di truyền miễn dịch