Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 47
Số lượng câu trả lời 160
Điểm GP 1
Điểm SP 131

Người theo dõi (24)

Đỗ Đình Hưng
Vũ Tố Lan
Lương Khánh Ly
Kaito Kid

Đang theo dõi (67)

Netflix
Bao thi
Chu Phương Uyên
Linh Nguyễn