Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 2318
Điểm GP 1166
Điểm SP 4599

Người theo dõi (831)

Huy Jenify
Vũ Minh
Minh Lê

Đang theo dõi (22)

 Mashiro Shiina
An Trần
Như Nguyễn
TRINH MINH ANH