Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 2318
Điểm GP 1165
Điểm SP 4399

Người theo dõi (821)

Hùng Anh
Minz Ank
Cao Thư

Đang theo dõi (22)

 Mashiro Shiina
An Trần
Như Nguyễn
TRINH MINH ANH