jjkjg

thuc hien phep tinh :

a) 28/11 . 21/22 . 9

HT.Phong (9A5)
3 tháng 2 lúc 13:33

a) \(\dfrac{28}{11}\cdot\dfrac{21}{22}\cdot9\)

\(=\dfrac{28\cdot21}{11\cdot22}\cdot9\)

\(=\dfrac{14\cdot21}{11\cdot11}\cdot9\)

\(=\dfrac{294}{121}\cdot9\)

\(=\dfrac{2646}{121}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyen Van Dat
Xem chi tiết
kanzuki mizuki
Xem chi tiết
huyenbongkem
Xem chi tiết
NGOC
Xem chi tiết
liverpool
Xem chi tiết
tran khoi my
Xem chi tiết
Minh Hiền
Xem chi tiết
LE TRUNG DUC
Xem chi tiết
anh chang ca tinh
Xem chi tiết