Ẩn danh

The student oganized a cheer-up paryty after they (pass)...................... all the exams.nhonhung

Minh Phương
11 tháng 5 lúc 5:45

The student oganized a cheer-up paryty after they ........passed.............. all the exams.

 
Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
12 tháng 5 lúc 1:58

had passed

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dương Minh
Xem chi tiết
Ly Ly
Xem chi tiết
Ly Ly
Xem chi tiết
Ly Ly
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Iceฅʕ•̫͡•ʔฅ
Xem chi tiết
Chúa hề
Xem chi tiết
Thu Hoang Anh
Xem chi tiết
ʍ๏ɲ ȼhąɲ
Xem chi tiết