Nghi Nghi

Thể hiện ứng xử của em khi gặp tình huống không nhường chỗ cho người già ở nhà chờ xe buýt.


Các câu hỏi tương tự
lê đăng hưng
Xem chi tiết
Trần Minh Hạnh 6/5
Xem chi tiết
Hoàng Lưu Huyền Trang
Xem chi tiết
602 An Nguyên
Xem chi tiết
Khang
Xem chi tiết
Hoàng Tùng 2k10
Xem chi tiết
Nguyễn acc 2
Xem chi tiết
Trường Sinh 6A / Trường...
Xem chi tiết
6A3-11 Phạm Khắc Huy
Xem chi tiết