Bảo Khánhh

Thả một khối gỗ vào trong nước, thì \(\dfrac{1}{3}\) khối gỗ nổi trên mặt nước.

a) Tính khối lượng riêng của khối gỗ. Biết khối lượng riêng của nước là 1 g/cm3

b) Biết khối gỗ có khối lượng riêng 200g. Tính lực đẩy Acsimet


Các câu hỏi tương tự
Bảo Khánhh
Xem chi tiết
NguyễnĐứcanh
Xem chi tiết
PHAN TRUNG KIÊN
Xem chi tiết
Minh Lê
Xem chi tiết
Chí Huy
Xem chi tiết
Linh
Xem chi tiết
ᴗ네일 히트 야옹 k98ᴗ
Xem chi tiết
Anh Đức
Xem chi tiết
Khánh Trang
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)