Bảo Khánhh
Thả một khối gỗ vào trong nước, thì 1/3 khối gỗ nổi trên mặt nước.
      a) Tính trọng lượng riêng của khối gỗ. Biết khối lượng riêng của nước là 1 g/cm3
      b) Biết khối gỗ có khối lượng 200g. Tính lực đẩy Acsimet.
Làm giúp em với nhoo. i love u:>

Các câu hỏi tương tự
Bảo Khánhh
Xem chi tiết
Linh
Xem chi tiết
NguyễnĐứcanh
Xem chi tiết
PHAN TRUNG KIÊN
Xem chi tiết
Anh Đức
Xem chi tiết
Minh Lê
Xem chi tiết
Chí Huy
Xem chi tiết
Đỗ Thị Thùy Ngân
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)