Huỳnh ngọc hùng

tại sao hồ chí minh lại đề nghị thả dù cho người đọc tuyên ngôn độc lập

BÍCH THẢO
6 tháng 12 2023 lúc 22:33

Đoạn văn bản này liên quan đến lý do tại sao Hồ Chí Minh đề nghị thả dù cho người đọc Tuyên ngôn Độc lập. Trong Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh đã viết rằng "Tôi đề nghị các chính quyền đồng ý với phương án thả dù, để cho các nhà báo, các cán bộ chính quyền và các nhà hoạt động độc lập có thể đến với chúng tZôi và xác minh các thông tin về chúng tôi." Hồ Chí Minh muốn thả dù để cho các nhà báo và cán bộ chính quyền có thể đến Việt Nam để xác minh thông tin và thấy rõ sự kiện trên địa phương, từ đó cung cấp thông tin chính xác hơn cho thế giới biết về tình hình Việt Nam.

Zzz 🐇

\(thozz\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Kế Lộc
Xem chi tiết
A Thuw
Xem chi tiết
Mai Nhật Anh
Xem chi tiết
Dương Lê Thùy
Xem chi tiết
khuê
Xem chi tiết
Phạm Minh Nhật
Xem chi tiết
Mai Nhật Anh
Xem chi tiết
Cao Thu Thuỷ
Xem chi tiết
Mai Nhật Anh
Xem chi tiết