Nguyễn Ngọc Khánh Ly

Sự biến đổi hóa học là gì?

Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
14 tháng 12 2021 lúc 11:50

Tham khảo
- Sự biến đổi hóa học là sự thay đổi chất này thành chất khác, chất mới có tính chất khác và một hoặc nhiều chất mới được hình thành.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Xem chi tiết
Xem chi tiết
sunny_day
Xem chi tiết
khanh linh Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Vy
Xem chi tiết
Ngọc Diệp Tán
Xem chi tiết
how to
Xem chi tiết
Phan Thị Ánh Tuyết
Xem chi tiết