Nguyễn Hà Vy

\(\sqrt{x-1}=4\)

Van Toan
4 tháng 11 lúc 20:43

\(\sqrt{x-1}=4\\ \sqrt{x-1}=\sqrt{16}\\ x-1=16\\ x=16+1\\ x=17\\ Vậyx=17\)

Bình luận (0)
Sang Duongvan
4 tháng 11 lúc 20:44

\(\Rightarrow x-1=16\)

x=17

Bình luận (0)
Minh Quân
4 tháng 11 lúc 20:57

=>x-1=16=>x=17

Bình luận (0)
Minh Quân
4 tháng 11 lúc 20:57
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Yuuki Akastuki
Xem chi tiết
Jin
Xem chi tiết
Jin
Xem chi tiết
SHIZUKA
Xem chi tiết
Trần Hà Mi
Xem chi tiết
linh vu
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Minh
Xem chi tiết
Đặng Châu Anh
Xem chi tiết
Army
Xem chi tiết
Hanni Lee
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)