2012 SANG

\(\sqrt{4x^2-1}-2\sqrt{2x-1}=0\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 20:42

ĐKXĐ: \(\left\{{}\begin{matrix}4x^2-1>=0\\2x-1>=0\end{matrix}\right.\)

=>\(x>=\dfrac{1}{2}\)

\(\sqrt{4x^2-1}-2\sqrt{2x-1}=0\)

=>\(\sqrt{\left(2x-1\right)\left(2x+1\right)}-2\sqrt{2x-1}=0\)

=>\(\sqrt{2x-1}\left(\sqrt{2x+1}-2\right)=0\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}2x-1=0\\\sqrt{2x+1}-2=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}2x-1=0\\2x+1=4\end{matrix}\right.\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{1}{2}\left(nhận\right)\\x=\dfrac{3}{2}\left(nhận\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Phùng Tú Văn
20 tháng 11 lúc 10:23

loading...  Nếu có sai sót thì nhắc mình sửa ^^

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Vy Pham
Xem chi tiết
Vy Pham
Xem chi tiết
minh
Xem chi tiết
泉国堂
Xem chi tiết
Khánh An Ngô
Xem chi tiết
Nguyễn Kiều Anh
Xem chi tiết
Đoàn Thị Thu Hương
Xem chi tiết
Võ Thiên Long
Xem chi tiết
Nhi Quỳnh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)