Luyện tập tổng hợp

Y_Duyên_Trần

She usually dress simply

hay

She usually dressed simply

Xuân Dinh
21 tháng 9 2017 lúc 21:23

Đáp án là '' She usually dresses simply'' nha.

Động từ chia theo chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít ở thì hiện tại đơn.

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
APKFOLDER
Xem chi tiết
Naa.Khahh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Huyền
Xem chi tiết
Linhh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngân Hiền
Xem chi tiết
chim chot
Xem chi tiết
Yên Chi
Xem chi tiết
Mai Nguyen
Xem chi tiết
NGUYỄN GIA PHƯƠNG
Xem chi tiết