Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 3189
Điểm GP 1344
Điểm SP 5618

Người theo dõi (571)

Huy Jenify
BÙI QUANG ĐĂNG
Thư Phan
Hào Lê

Đang theo dõi (4)

An Trần
_silverlining
Linh Diệu
Hà Đức Thọ