Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 39
Điểm GP 5
Điểm SP 14

Người theo dõi (4)

quynh pham
anh đào
Huy Ngô Tuấn

Đang theo dõi (28)