Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 56
Số lượng câu trả lời 161
Điểm GP 22
Điểm SP 212

Người theo dõi (111)

Vũ Linh Chi
Lam Ly
NGUYỄN Ý LAN
NGUYEN ANH KHOA

Đang theo dõi (191)

Phương Trâm
Hung nguyen
Minh Đinh
Quang Duy