Luyện tập tổng hợp

Linhh

Complete the second sentence so that it means the same as the first. Use NO MORE THAN THREE WORDS.
Lina doesn’t do anything on weekends so she usually goes fishing with her dad.
Lina and her dad usually go fishing on weekend as she isn’t …………

htfziang
1 tháng 9 2021 lúc 15:04

busy 

chắc thees ;-;

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phương
Xem chi tiết
Kim Suri
Xem chi tiết
Phạm Quang Anh
Xem chi tiết
Trần ngọc linh
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Khánh Huyề...
Xem chi tiết
Quyz Vyy
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Phương Linh
Xem chi tiết
....
Xem chi tiết
Phạm Trung Hiếu
Xem chi tiết