Luyện tập tổng hợp

APKFOLDER

He is usually very cassually dressed

--> He usually ___

Absolute
18 tháng 2 2021 lúc 19:16

He usually wear casual clothes.

Bình luận (0)
🍉 Ngọc Khánh 🍉
19 tháng 2 2021 lúc 16:20

____ wear casual clothes.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngọc Vy
Xem chi tiết
Con mèo
Xem chi tiết
Nguyễn Ngân Hiền
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
HelenaYoko
Xem chi tiết
Bui Ngoc TRuc
Xem chi tiết
nguyexn thi hương giang
Xem chi tiết
Y_Duyên_Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Nhật
Xem chi tiết