Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 200
Số lượng câu trả lời 98
Điểm GP 1
Điểm SP 12

Người theo dõi (8)

LAM DUONG
meii
Cris Devil Gamer

Đang theo dõi (0)