Help

Sắp xếp thành câu chuyện hoàn chỉnh: 
(1)Không lâu sau, anh nhân viên nọ đã hoàn thành việc chuyển sách một cách xuất sắc với
chi phí khoảng một triệu bảng. 
(2)Khi giám đốc thư viện đang đau đầu suy nghĩ thì một nhân viên nói rằng anh ta sẽ giải
quyết chuyện này với chi phí rất thấp. 
(3)Thư viện Quốc gia Anh quá cũ kĩ và dột nát cho nên Chính phủ quyết định xây dựng một
thư viện mới. 
(4)Thì ra, anh ta đăng tin lên tất cả các tờ báo lớn với nội dung như sau:
(5) “Ngày mai, Thư viện Quốc gia Anh cho toàn bộ dân chúng mượn sách miễn phí, không
hạn chế số lượng. Yêu cầu mượn ở thư viện cũ trả về thư viện mới.”
(6)Tuy nhiên, chi phí vận chuyển sách sang nơi mới lên tới ba triệu rưỡi bảng  Anh, vượt
xa khả năng của thư viện.

Phan Thị Anh Thư
27 tháng 5 lúc 9:24

Thư viện Quốc gia Anh quá cũ kĩ và dột nát cho nên Chính phủ quyết định xây dựng một thư viện mới. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển sách sang nơi mới lên tới ba triệu rưỡi bảng  Anh, vượt xa khả năng của thư viện. Khi giám đốc thư viện đang đau đầu suy nghĩ thì một nhân viên nói rằng anh ta sẽ giải quyết chuyện này với chi phí rất thấp. Không lâu sau, anh nhân viên nọ đã hoàn thành việc chuyển sách một cách xuất sắc với chi phí khoảng một triệu bảng. Thì ra, anh ta đăng tin lên tất cả các tờ báo lớn với nội dung như sau: “Ngày mai, Thư viện Quốc gia Anh cho toàn bộ dân chúng mượn sách miễn phí, không hạn chế số lượng. Yêu cầu mượn ở thư viện cũ trả về thư viện mới.”

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dũng Nguyễn Văn
Xem chi tiết
vưevh
Xem chi tiết
Phạm Mai  Anh
Xem chi tiết
Hoàng Ngọc
Xem chi tiết
Simple
Xem chi tiết
soobin hoang son
Xem chi tiết
Suga
Xem chi tiết
Nguyễn Kim Liên
Xem chi tiết
Lê Phương Thảo
Xem chi tiết