aduthengngeng

rút gọn biểu thức: a+√3x√a phần √a+3

Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 5 lúc 23:16

Sửa đề: a+3căn a

\(\dfrac{a+3\sqrt{a}}{\sqrt{a}+3}=\dfrac{\sqrt{a}\left(\sqrt{a}+3\right)}{\sqrt{a}+3}=\sqrt{a}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Hoàng Thị Quỳnh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
hải đăng
Xem chi tiết
Trần Anh Tuấn
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Linh
Xem chi tiết
Trần Ngyễn Yến Vy
Xem chi tiết
Trung Phan Bảo
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)