npvy

Phương án nào sau đây không phải là loại hình dịch vụ của điện toán đám mây?

A. Cho thuê phần mềm ứng dụng

B. Cho thuê thiết bị

C. Cho thuê hạ tầng

D. Cho thuê nền tảng

Giúp em với ạ em cảm ơn

việt anh
4 tháng 11 lúc 21:28

A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
johnny
Xem chi tiết
Con Tatu Ẩn Danh
Xem chi tiết
Thơm Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Thơm Phạm
Xem chi tiết
Hươngg Thuu
Xem chi tiết
Thơm Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết