Thơ Nụ =))

Phân tích đa thức thành nhân tử:

`m.n^3 -1+m-n^2`


Các câu hỏi tương tự
Đặng Kim Ân Trần
Xem chi tiết
Đức Lộc
Xem chi tiết
cao phi long
Xem chi tiết
Mun meow
Xem chi tiết
tuyết nhi
Xem chi tiết
tong hang minh
Xem chi tiết
20 - Phạm Trần Anh Thư -...
Xem chi tiết
Ngân Khánh
Xem chi tiết
Tiến Đạt
Xem chi tiết
Huỳnh Ny Ny
Xem chi tiết