Mini

phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt ẩn phụ (x^2+8x+12)(x^2+12x+32)+16 Ai biết giúp mình nhé


Các câu hỏi tương tự
Mai Quỳnh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Ly Le
Xem chi tiết
Nguyễn Mạnh Sơn
Xem chi tiết
Rachel Moore
Xem chi tiết
Phạm Trang
Xem chi tiết
thi hue nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Phương
Xem chi tiết
LANG HẢI YẾN
Xem chi tiết
Lê Xuân Phú
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)