dung

phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu về mùa đông, lá bàng đỏ như màu đồng hun

NGÔ THỊ THANH LAN
10 tháng 5 lúc 22:03

- trạng ngữ: về mùa đông
- chủ ngữ: lá bàng
- vị ngữ: đỏ như màu đồng hun

Bình luận (0)
Nguyễn Vân Khánh
11 tháng 5 lúc 14:52

trạng ngữ : Về mùa đông

Chủ ngữ : lá bàng

Vị ngữ : còn lại

hi vọng câu tl giúp ích đc cho bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ngô trung đức
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Diu Nguyen
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
thao thu
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết