Võ Tuấn Nguyên

ở lúa thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp cho cây thân cao lai với cây thân thấp . F1 thu được 210 cây thân cao và 205 cây thân thấp 

a) cho biết phép lai trên là phép lai gì . Xác định kiểu gen của bố mẹ b) viết sơ đồ lai cho phép lai trên
Đăng Khoa
19 tháng 11 lúc 21:01

a)

+) Phép lai phân tích 

+)

Gọi cây cao có kiểu gen:A

Gọi cây thấp có kiểu gen:a

\(\Rightarrow\) Gen bố : Aa ( hoặc aa)

    Gen mẹ: aa ( hoặc Aa)

b) 

Sơ đồ lai:

\(P:\)                    \(Aa\)             x              \(aa\)

\(G_P:\)                  \(A,a\)            x              \(a\)

\(F_1:\)                       \(Aa,aa\)

Kiểu gen: 1Aa, 1 aa

Kiểu hình: 1 cao,1 thấp

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
phạm nguyễn văn tâm
Xem chi tiết
levietanhdz
Xem chi tiết
Hiền Nguyễn Thị Thu
Xem chi tiết
nam bui
Xem chi tiết
Thi sen Bui
Xem chi tiết
Quỳnh Nhi Đoàn Thị
Xem chi tiết
giang đào phương
Xem chi tiết
Nguyễn thị b. Hân
Xem chi tiết
Ashley
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)