Ngọc Ánh

nuôi cấy 3 vk e. coli trong mt nuôi cấy ko liên tục, cứ 20 phút tb vk phân chia 20 lần. tính số tb tạo thành sau 40p và sau 80p

- Cứ 20 phút tế bào phân chia 20 lần \(\rightarrow\) 1 phút tế bào phân chia 1 lần.

\(\rightarrow\) Sau $40p$ số tế bào tạo thành là: \(3.2^{40}\left(tb\right)\)

\(\rightarrow\) Tương tự $80p:$ \(3.2^{80}\left(tb\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tain Mount
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Thị Huyền Nguyễn
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Ánh Nguyệt
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
BRVR UHCAKIP
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Xem chi tiết
BunnyAnita
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết