ngtraidat

nhập n, in ra số các số nguyên dương nhỏ hơn n

Davidzucc
26 tháng 3 lúc 21:05

câu hỏi cụ thể là gì, ngôn ngữ lập trình đúng không🐧

Bình luận (1)
gấu béo
26 tháng 3 lúc 22:17

program HOC24;

var

     n, i: integer;

begin

     write('Nhap vao so nguyen n: ');

     readln(n);

     i := 1;

     while i < n do

     begin

          writeln(i);

          i := i + 1;

     end;

     readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
minh
Xem chi tiết
Yen Ngoc
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Long
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tươi
Xem chi tiết
trần hoàng
Xem chi tiết
8.10: 22 Trần Ngô Thảo M...
Xem chi tiết
Trần Linh Chi
Xem chi tiết
chi linh
Xem chi tiết
chi linh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)