Dang van dat

người dân châu phi ở môi trường hoang mạc đã khai thác thiên nhiên để phát triển kinh tế như thế nào?

Trầm Huỳnh
19 tháng 3 lúc 22:36

Người dân châu Phi ở môi trường hoang mạc đã khai thác thiên nhiên để phát triển kinh tế bằng cách tìm kiếm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, chẳng hạn như lâm nghiệp, đánh bắt cá, khai thác khoáng sản và nông nghiệp. Họ đã phát triển các kỹ thuật canh tác và sinh sản động vật trong môi trường khắc nghiệt này, giúp họ đạt được sự sống tồn và phát triển kinh tế trong điều kiện địa lí và xã hội của họ. Tuy nhiên, việc khai thác thiên nhiên trên quy mô lớn và không bảo vệ môi trường sẽ dẫn đến các vấn đề về môi trường và động thực vật đặc hữu, và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của cả những thế hệ hiện tại và tương lai.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dang van dat
Xem chi tiết
Toản Trần
Xem chi tiết
ngan nguyen
Xem chi tiết
Bé Bull
Xem chi tiết
Tâm Minh
Xem chi tiết
vũ thị kim ngân
Xem chi tiết
Tống mạnh
Xem chi tiết
Lê Thị Manh
Xem chi tiết
Linh Simp
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)