Đinh Hoàng Yến Nhi

Nghệ thuật nổi bật trong việc diễn tả nỗi sầu chia ly của người chinh phụ là? 

A. Dùng lối nói đối nghĩa 

B. Điệp từ ngữ 

C. Những hình ảnh có tính ẩn dụ 

D. Cả 3 đáp án trên

Nguyễn Tuấn Dĩnh
19 tháng 5 2017 lúc 10:29

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Mikachan
Xem chi tiết
Moon
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Thư Phan
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
toan Nguyen
Xem chi tiết