Hoàng Ngọc Hân

Nếu x thoả mãn điều kiện căn3+cănx=2 thì x nhận giá trị là bao nhiêu(cănx nằm trong căn3)

Tô Mì
16 tháng 5 lúc 22:56

\(\sqrt{3+\sqrt{x}}=2\left(x\ge0\right)\)

\(\Leftrightarrow3+\sqrt{x}=4\Leftrightarrow\sqrt{x}=1\Rightarrow x=1\left(N\right)\).

Vậy: \(x=1.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
TRỊNH ĐỨC AN
Xem chi tiết
Vo Thi Ha Tram
Xem chi tiết
meomeo
Xem chi tiết
Bo Nguyen
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
đỗ thị hồng nhung
Xem chi tiết
Phan Hoàng Bảo Hân
Xem chi tiết
Hoàng Ngọc Hân
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
xuyến
Xem chi tiết