nêu sử nở vì nhiệt của chất rắn

 

Chans
19 tháng 4 2021 lúc 22:22

chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

Bình luận (0)
Duong Nguyen
19 tháng 4 2021 lúc 22:23

- Chất rắn nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi

- các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

- vậy ha

 

Bình luận (0)
Lê Thị Bảo Khánh
20 tháng 4 2021 lúc 10:45

- Sự nở vì nhiệt của chất rắn:                                                                                                  + Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.                                                                     + Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

Bình luận (0)
pham hung
20 tháng 4 2021 lúc 14:36

- Chất rắn nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi

- các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

- vậy ha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Kiều Trân
Xem chi tiết
Nguyen Phuong Thao
Xem chi tiết
レリ刀ん
Xem chi tiết
M r . V ô D a n h
Xem chi tiết
Vũ Kiều Trân
Xem chi tiết
Cute mèo
Xem chi tiết
đinh tuấn khang
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thùy Dương
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết