ngoquynhanhxuankhe

Mùa xuân, thần gió căng những dây đàn trên cặp gạc của bọn cà toong và bọn hươu nai, đánh lên thánh thót theo tiếng chim, cho muôn loài vui chơi, ca hát. Cứ lắng nghe đi, sẽ thấy tiếng đàn ấy giữa muôn thứ tiếng rừng 

a. sự ật được nhân hó là: ................

b. cách nhân hóa: .......................

c. từ ngữ được dùng để nhân hóa: .................

Minh Phương
19 tháng 11 lúc 20:59

a. Sự ật được nhân hóa là thần gió và tiếng đàn trên cặp gạc của bọn cà toong và bọn hươu nai.

b. Cách nhân hóa là mô tả các hiện tượng tự nhiên (thần gió, tiếng đàn) như những người có ý thức, có tính cách, có hành động.

c. Từ ngữ được dùng để nhân hóa là "thần gió", "dây đàn", "cặp gạc", "bọn cà toong" và "bọn hươu nai".

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Phạm Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Cường
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Anh Tuyết
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Thu
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Thu
Xem chi tiết
Duy Ngô
Xem chi tiết
bendy
Xem chi tiết