Hải Yến Phan Thị

: Một xưởng may tuần thứ nhất may được 3486 mét vải. Tuần thứ hai họ chỉ may được số mét vải bằng 1/3 số mét vải của tuần thứ nhất. Hỏi cả 2 tuần xưởng 

Kiều Vũ Linh
15 tháng 3 lúc 20:37

Số m vải tuần thứ hai may được:

3486 : 3 = 1162 (m)

Cả hai tuần may được:

3486 + 1162 = 4648 (m)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
LÊ ĐĂNG ANH
Xem chi tiết
thienson nguyen
Xem chi tiết
lường thị thu hiền
Xem chi tiết
hanh mun
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Linh
Xem chi tiết
Đặng phương Thảo
Xem chi tiết
Đinh Nguyễn Thái Ly
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ánh Hằng
Xem chi tiết
Lê Đoàn Bảo  An
Xem chi tiết