Trần Xuân Phú

 Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36 km/ giờ. Đến 11 giờ 7 phút, một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54 km/ giờ. Hỏi mấy giờ hai xe gặp nhau?

 

 

Xe máy đã đi được một quãng đường từ 8 giờ 37 phút đến thời điểm gặp nhau, tức là \( t \) giờ. Quãng đường mà xe máy đi được là:
\[ \text{Quãng đường của xe máy} = 36 \, \text{km/h} \times t \, \text{giờ} \]

Ô tô bắt đầu chạy từ thời điểm gặp nhau đến 11 giờ 7 phút, tức là \( 11 - t \) giờ. Quãng đường mà ô tô đi được là:
\[ \text{Quãng đường của ô tô} = 54 \, \text{km/h} \times (11 - t) \, \text{giờ} \]

Vì hai xe gặp nhau tại cùng một điểm, nên quãng đường mà xe máy đi được phải bằng quãng đường mà ô tô đi được, nghĩa là:
\[ 36t = 54(11 - t) \]

Giải phương trình trên ta có:
\[ 36t = 594 - 54t \]
\[ 90t = 594 \]
\[ t = \frac{594}{90} \]
\[ t \approx 6.6 \, \text{giờ} \]

Vậy hai xe sẽ gặp nhau sau khoảng 6 giờ 36 phút từ lúc 8 giờ 37 phút, tức là vào khoảng 3 giờ 13 phút chiều.

Bình luận (0)

11h7p-8h37p=2h30p=2,5(giờ)

Sau 2,5 giờ, xe máy đi được:

2,5x36=90(km)

Hiệu vận tốc hai xe là 54-36=18(km/h)

Hai xe gặp nhau sau khi xe ô tô đi được:

90:18=5(giờ)

Hai xe gặp nhau lúc:

11h7p+5h=16h7p

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
lê nguyễn hà phương
Xem chi tiết
nguyễn thị trang
Xem chi tiết
cu Shin
Xem chi tiết
Mai Trần Thảo Ngân
Xem chi tiết
Phan Thị Hà Nhi
Xem chi tiết
Công Chúa Ôri
Xem chi tiết
pn là ngọc hà
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Vàng
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Tâm
Xem chi tiết
liên phùng thị
Xem chi tiết