Một xe đạp khởi hành từ điểm A. Sau 48 phút một xe máy từ A đuổi theo và gặp xe đạp cách A 30km. Tính vận tốc mỗi xe. Biết xe máy chạy nhanh hơn xe đạp 10km/h.

Gọi vận tốc của xe đạp là x(km/h)

(Điều kiện: x>0)

Vận tốc của xe máy là x+10(km/h)

Thời gian xe máy đi từ A đến chỗ gặp là \(\dfrac{30}{x+10}\left(giờ\right)\)

Thời gian xe đạp đi từ A đến chỗ gặp là \(\dfrac{30}{x}\left(giờ\right)\)

Xe máy đi sau xe đạp 48p=4/5 giờ nên ta có:

\(\dfrac{30}{x}-\dfrac{30}{x+10}=\dfrac{4}{5}\)

=>\(\dfrac{15}{x}-\dfrac{15}{x+10}=\dfrac{2}{5}\)

=>\(\dfrac{15\left(x+10\right)-15x}{x\left(x+10\right)}=\dfrac{2}{5}\)

=>\(\dfrac{150}{x\left(x+10\right)}=\dfrac{2}{5}\)

=>\(x\left(x+10\right)=375\)

=>\(x^2+10x-375=0\)

=>(x+25)(x-15)=0

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=-25\left(loại\right)\\x=15\left(nhận\right)\end{matrix}\right.\)

vậy: Vận tốc xe đạp là 15km/h

Vận tốc xe máy là 15+10=25km/h

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đặng Thị Hạ Băng
Xem chi tiết
Nguyen Thi Phung
Xem chi tiết
23 Thu Thiện
Xem chi tiết
Nguyễn Tường Vi
Xem chi tiết
Nguyễn Tường Vi
Xem chi tiết
dfdfs
Xem chi tiết
Linh
Xem chi tiết
crgtdgfgfh
Xem chi tiết
Jennie Kim
Xem chi tiết
Thư Trần
Xem chi tiết