Triệu Bảo Yến 3A
Một tờ giấy hình chữ nhật có diện tích 13/4dm2, chiều rộng 3/2dm. Tính chu vi tờ giấy đó? ( làm 3 dòng nha) làm xong trong tối hôm nay ngày 26/3/2023 nha
Komuro Tairoku
26 tháng 3 lúc 19:50

Chiều dài tờ giấy: \(\dfrac{13}{4}:\dfrac{3}{2}=\dfrac{13}{6}\left(dm\right)\)
Chu vi tờ giấy đó:
\(\left(\dfrac{3}{2}+\dfrac{13}{6}\right)\times2=\dfrac{22}{3}\left(dm\right)\)
#データネ

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
đàm đức phú
Xem chi tiết
Hoàng Kim Nhung
Xem chi tiết
Đồng Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Luna- san ( RT)
Xem chi tiết
Sakura Conan-Chan
Xem chi tiết
Vũ Nguyễn Minh Khiêm
Xem chi tiết
31-610 Ngọc Oanh
Xem chi tiết
nguyễn ngọc hà
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Xem chi tiết