Dương Yến Nhi

Một ô tô trong 3 giờ đầu đi được quãng đường dài 165,5km. 2 giờ sau đi được quẫng đường ngắn hơn 3 giờ đầu là 57,5km. Trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 lúc 20:27

2 giờ sau đi được 165,5-57,5=108(km)

Trung bình mỗi giờ đi được:

\(\dfrac{165.5+108}{5}=54,7\left(km\right)\)

Bình luận (0)
Ngu thị đình Ngu
22 tháng 11 lúc 20:27

Hello d.nhi tớ là hồng đức nè tớ cũng đg hỏi bài này

Bình luận (0)
Ngu thị đình Ngu
22 tháng 11 lúc 20:29

Tớ bt rồi đây nè

 

Bình luận (0)
Ngu thị đình Ngu
22 tháng 11 lúc 20:30

2giờ sau ô tô đi được quãng đường :

165,5 - 57,5 = 108 (km)

Trung bình 1 giờ ô tô đi được :

(165,5 + 108) : 5 =54,7(km)

Đúng 0Bình luận (0)
Bình luận (0)
Ngu thị đình Ngu
22 tháng 11 lúc 20:31

Chúc cậu thi tốt nhé d.nhi

Bình luận (0)
Cá sấu zang hồ ( TNT )
22 tháng 11 lúc 21:11

 Ô tô đó đi trong số giờ là:

  2 + 3 = 5 ( giờ )

 2 giờ sau ô tô đó đi được số  ki - lô - mét là:

  165,5 - 57,5 = 108 ( km )

 Trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được số ki - lô - mét là:

  ( 165,5 + 108 ) : 5 = 54,7 ( km )

                               Đáp số: 54,7km

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Đăng Kiên
Xem chi tiết
Phạm Đông Đông
Xem chi tiết
Lê Thị Bích Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Việt Thanh
Xem chi tiết
Trần Thị Minh Thu
Xem chi tiết
Phan Dương Cầm
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tường Vân
Xem chi tiết
chuphuckhanh
Xem chi tiết
TRAN NGOC MAI ANH
Xem chi tiết
Wabayashi Genzo ( Team A...
Xem chi tiết