Trần Xuân Phú

 Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 63km/giờ. Cùng lúc đó, một xe máy đi từ tỉnh B về tỉnh A  với vận tốc 32km/giờ. Biết tỉnh A cách tỉnh B là 665km. Hỏi:

a) Sau bao lâu hai xe gặp nhau.

b) Chỗ gặp nhau cách  A bao nhiêu ki – lô – mét ?

 

a) Để hai xe gặp nhau, tổng quãng đường mà hai xe đi phải bằng quãng đường từ A đến B, tức là:

\[ \text{Quãng đường của ô tô} + \text{Quãng đường của xe máy} = \text{Quãng đường từ A đến B} \]

\[ 63t + 32t = 665 \]

Giải phương trình trên ta có:
\[ 95t = 665 \]
\[ t = \frac{665}{95} \]
\[ t \approx 7 \, \text{giờ} \]

Vậy sau khoảng 7 giờ, hai xe sẽ gặp nhau.

b) Để tính vị trí gặp nhau cách A bao nhiêu kilômét, ta sẽ tính quãng đường mà ô tô đã đi trong thời gian \( t \):
\[ \text{Quãng đường của ô tô} = 63 \times 7 = 441 \, \text{km} \]

Chỗ gặp nhau cách A:
\[ 665 - 441 = 224 \, \text{km} \]

Vậy chỗ gặp nhau cách A 224 km.

Bình luận (1)

a: Tổng vận tốc của hai xe là 63+32=95(km/h)

Hai xe gặp nhau sau khi đi được:

665:95=7(giờ)

b: Chỗ gặp nhau cách A:

7x63=441(km)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Nguyễn Phương Thy
Xem chi tiết
nguyen ngoc quynh
Xem chi tiết
Hoàng Đỗ An Nhân
Xem chi tiết
Phạm Thị Khánh Linh
Xem chi tiết
Phạm Vũ Yến Vy
Xem chi tiết
dohuong
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Ngọc
Xem chi tiết
Ngọc Nguyễn
Xem chi tiết
dinh le thuy linh
Xem chi tiết