khôi Nguyễn

Một ô tô đi từ A lúc 12giờ15 và đến bê lúc 17.35 phút dọc đường ô tô nghỉ trong 01.05 hãy tính vận tốc của ô tô biết quãng đường Abe dài 170km

 

Cihce
Hôm kia lúc 12:20

Thời gian ô tô đi từ A đến B là: 

17 giờ 35 phút - 12 giờ 15 phút - 1 giờ 05 phút = 4 giờ 15 phút 

Đổi: 4 giờ 15 phút = 4,25 giờ

Vận tốc của ô tô là:

170 : 4,25 = 40 (km/giờ)

Đáp số: 40 km/giờ. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phuong Khuc
Xem chi tiết
Trần Thị Châu Giang
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hải Yến
Xem chi tiết
Tran Phuong Nhung
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trà My Nguyễn
Xem chi tiết
Hoàng Tuyết Anh
Xem chi tiết
Lê Trúc Giang
Xem chi tiết
Nguyễn Trương Dạ Thảo
Xem chi tiết