Alice

một nhóm thiện nguyện đã góp được 336 cái áo phao , 204 thùng nước suối . 714 gói lương khô để ủng hộ cho các gia đình ở vùng lũ lụt . nhóm muốn chia sẻ đề số áo phao , nước suối và lương khô để mọi hộ gia đình đều nhận được như nhau .hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu hộ gia đình ? tính số áo phao , nước suối mà mỗi gia đình nhận được . 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 9:44

\(336=2^4\cdot3\cdot7;204=2^2\cdot3\cdot17;714=2\cdot3\cdot7\cdot17\)

=>\(ƯCLN\left(336;204;714\right)=2\cdot3=6\)

Để chia đều 336 áo phao, 204 thùng nước suối và 714 gói lương khô vào các hộ gia đình thì số hộ gia đình phải là ước chung của 336;204;714

=>Số hộ dân nhiều nhất có thể chia được là ƯCLN(336;204;714)=6 hộ

Số áo phao của mỗi hộ là:

336/6=56 cái

Số thùng nước suối của mỗi hộ là:

204/6=34 thùng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Bùi Tuấn Khang
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Lưu Tuệ Phương
Xem chi tiết
Lại Lê Trung Hiếu
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
tuấn lê
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết