Trần Xuân Phú

Một người đi bộ từ A đến B mỗi giờ đi được 4 km. Khi trở về A người ấy đi xe đạp mỗi giờ đi được 12 km. Tính quãng đường AB biết thời gian cả đi lẫn về là 8 giờ.

Độ dài quãng đường AB là:

\(8:\left(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{12}\right)=8:\left(\dfrac{3}{12}+\dfrac{1}{12}\right)=8:\dfrac{1}{3}=24\left(km\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Fudo
Xem chi tiết
Sakura Công chúa Hoa Anh...
Xem chi tiết
Vũ Thị Ngọc
Xem chi tiết
Son Tran
Xem chi tiết
Nguyễn Hương Giang
Xem chi tiết
đạt trần tiến
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Khánh Vân
Xem chi tiết
Hoàng Anh Chi
Xem chi tiết
Pham Minh Hai
Xem chi tiết
Ngô Phương Nhi
Xem chi tiết