Ngọc Thúy Đặng

: Một người đi bộ trên quãng đường đầu dài 4 km với vận tốc 10 km/h.Quãng đường tiếp theo dài 3,5km, người đó đi hết 0,5h. a) Tính thời gian người đó đi trên quãng đường đầu. b) Tính vận tốc người đó đi trên quãng đường thứ 2 c) Tính vận tốc của người đó đi trên cả hai quãng đường.

Phương Đào Thị Bích
4 tháng 11 lúc 22:11

loading...  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Duc Nguyen
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Mỹ Trâm Võ Thị
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Lan Vy
Xem chi tiết
Hà Linh
Xem chi tiết
Phút Hài Tin 3
Xem chi tiết
nguyenkhanhan
Xem chi tiết
Giàng Thị Sinh
Xem chi tiết
14_Tô Huỳnh Quôc Huy_8a4
Xem chi tiết
Vvtoan
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)