Phương Anh

Một người đi bộ trên quãng đường 3,735 km  trong thời gian 45 phút.  Tính vận tốc của người đó bằn m/phút và km/giờ.

ko tên
19 tháng 3 lúc 9:12

83m\phút

4.98km\giờ

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Thiện Nhân
19 tháng 3 lúc 9:13

Đổi 3,735 km = 3735m

Vận tốc m/phút:

\(\dfrac{3735}{45}=83\)(m/phút)

Đổi 45 phút= \(0,75\) giờ

Vận tốc km/giờ:

\(\dfrac{3,735}{0,75}=4,98\)(km/giờ)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lương Gia  Khiêm
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Vỹ
Xem chi tiết
Quan Nguyệt Ánh
Xem chi tiết
Công chúa Barbie
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Ba
Xem chi tiết
Thủy
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Tuong Hai Long
Xem chi tiết
Trần Ngọc Khánh Linh
Xem chi tiết