Lại Thanh Thảo

Một người cưa một cây gỗ thành các khúc gỗ, mỗi khúc dài 12dm. Người đó đã cưa 7 lần thì hết cây gỗ. Hỏi lúc chưa cưa, cây gỗ đó dài bao nhiêu đề-xi-mét?


Các câu hỏi tương tự
Trần Trung Hiếu
Xem chi tiết
Kudo Shinichi
Xem chi tiết
Bui Thi Thanh Hien
Xem chi tiết
Edogawa Conan
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thư
Xem chi tiết
Lê Nhật Minh
Xem chi tiết
Lê Duy Hoàng
Xem chi tiết
ミᵒ°ᒎᎥᎥ°ᵒ彡²ᵏ⁹
Xem chi tiết
Dương Minh Trực
Xem chi tiết
Lê Gia Khánh
Xem chi tiết