Nguyễn Minh Quân

Một người A đi xe máy từ địa điểm X đến địa điểm Y với vận tốc 35 km/h trong 2h, sau đó thay đổi hướng đi một góc 120 độ để đi từ địa điểm Y đến địa điểm Z bằng ô tô với vận tốc 50 km/h trong 1h 36 phút. Một người B đi xe máy xuất phát từ địa điểm X sớm hơn người A 24 phút và di chuyển đến địa điểm Z theo phương thẳng và vận tốc không đổi trên cả quãng đường. Hỏi người B phải đi với vận tốc bằng bao nhiêu để đến địa điểm Z cùng thời điểm với người A?


Các câu hỏi tương tự
NGÔ PHÚ	HƯNG
Xem chi tiết
trần khánh yên
Xem chi tiết
Trần Việt Hoàng
Xem chi tiết
Tiến Nguyễn Đình
Xem chi tiết
FF_
Xem chi tiết
hello kitty :33
Xem chi tiết
hoàng hà diệp
Xem chi tiết
king
Xem chi tiết
Trần Thị Len
Xem chi tiết